Passionerade utvecklare sökes

Vi är ständigt på jakt efter begåvade utvecklare med hög kapacitet och nyfikenhet att jobba för ett SaaS-produktbolag. Vi bygger allt i React/React Native, och älskar typescript. Vår flaskhals för tillfället är främst inom Webbuteckling/Frontend samt UX.