Hur hanterar du Coronaviruset
som ledare på arbetsplatsen?

Spridningen av Coronaviruset har fått stor uppmärksamhet i media och många är rädda, eller kanske framförallt oroliga, över smittan som nu nått Sverige. På arbetsplatsen är det viktigt att som ledare ta denna oron på allvar.

Jenny Persson Blom, som arbetar med smittorisker i arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket konstaterar att i fallet med coronaviruset kan oro vara ett större problem än den faktiska risken för smitta. Hon säger:

“Arbetsgivare ska alltid göra en bedömning av risker på arbetsplatsen, inklusive risk för smitta. Det här är ett arbete som ska ske löpande och kommer det ett nytt smittoämne, som i fallet med coronaviruset, ska arbetsgivare hålla sig uppdaterade genom att till exempel ta kontakt med ansvarig smittskyddsenhet i regionen, så att bedömningen blir korrekt”

Jenny Persson Blom fortsätter:

“Vi har bara ett konstaterat fall i Sverige och risken för smittspridning bedöms vara mycket liten. Men oro är också en viktig fråga för arbetsgivaren att hantera. Man ska inte behöva vara orolig för att gå till sin arbetsplats. Här är det viktigt att se till det individuella behovet hos varje anställd. För vissa kanske det inte räcker att få information via mejl utan man kanske behöver ett samtal istället för att känna sig trygg i att gå till jobbet”

Källa: Prevent

Scroll to Top