Hbtqi och arbetsmiljö - 3 tips till chefen!

Vi på RFSL Utbildning hjälper företag, organisationer och ledare att bli mer inkluderande och hbtqi-kompetenta.

Vi möter dagligen verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor som vill ligga i framkant med sitt likabehadlingsarbete. I vårt arbete blir vi ständigt påminda om chefens viktiga roll i att leda och förankra arbetet med hbtqi och inkludering på arbetsplatsen.

Här kommer våra tre bästa tips till dig som är chef:

1. Var tydlig med var du står i frågor som rör hbtqi och mänskliga rättigheter och vad som gäller på arbetsplatsen. Som chef är du en normsättare och det du gör och säger spelar stor roll. Det här ger dig stora möjligheter att göra skillnad!

2. Använd de forum som finns för reflektion och diskussion för att prata om gemensamma normer och antaganden. Ha en stående punkt på APT där ni diskuterar och där medarbetarna kan dela med sig av både bra och mindre bra exempel för att lära av varandra.

3. Se till att du som chef har tillräcklig kunskap och verktyg för kunna säga ifrån om medarbetare utrycker sig kränkande om hbtqi-personer, kunna hantera konflikter kopplat till detta och följa upp med samtal, utbildning och diskussioner i personalgruppen.

Text: Linn Gulbrandsen, utbildare och processledare på RFSL Utbildning. 

Scroll to Top