Ulrika Husmark

Ulrika Husmark är mångfaldsexpert på fackförbundet Akavia och sakkunnig i diskrimineringsfrågor. Ulrika är utbildad kommunikatör, etnolog och statsvetare och har stor kunskap i arbetsmiljörelaterade frågor.

Scroll to Top