Pierre Dikanda

Pierre Dikanda arbetar som avdelningschef HR inom förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. Tillsammans med kollegan Henrik Filipsson har de drygt 30 års erfarenhet av att driva HR-processer inom olika förvaltningar i Göteborgs stad.

Scroll to Top