Magnus Johansson

Magnus Johansson

Magnus Johansson ansvarar för områdena offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna. Aktuella frågor på Magnus område är att främja små- och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling, att verka för en sund konkurrens på lika villkor, att verka för minskad regelbörda inom upphandlings- och konkurrenslagstiftningen.

Scroll to Top