Louise Bringselius

Louise Bringselius

Louise Bringselius är Sveriges ledande forskare och föreläsare inom tillitsbaserat ledarskap och har skrivit flera böcker i ämnet. År 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där hon utvecklade kunskap för hela den offentliga sektorn. I nästa bok riktar hon sig till privat sektor. Till vardags är Louise docent och lektor i organisation och ledning vid Lunds universitet. Hon är också en aktiv samhällsdebattör, med stående kolumn i Sydsvenskan och återkommande inlägg i bl a Dagens Nyheter.

Scroll to Top