Katarina Blomkvist

Katarina Blomkvist

Daily Innovation är en specialiserad konsultfirma med rötterna djupt rotade i forskning. Det är grundat av Dr. Katarina Blomkvist som har mer än 15 års erfarenheter av forskning vid Uppsala universitet.

Dr. Blomkvist har publicerat sin forskning i flertalet topp-rankande vetenskapliga journaler. Hon har arbetat i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor samt publicerat flertalet rapporter om svenska företags innovations- och konkurrenskraft. Hon är en välrenommerad talare och coach för styrelser, CEOs och offentlig sektor.

Scroll to Top