John Alm

John Alm

John hjälper företag i Sverige och Skandinavien att klara av en modern arbetskrafts utmaningar, kopplat till mental hälsa och coaching och stöd för ledare.

Scroll to Top