Joakim Forsberg

Joakim Forsberg har över 15 års erfarenhet inom employer branding och strategisk kompetensförsörjning från lokala och globala organisationer. Han har arbetat praktiskt och strategiskt med varje steg av medarbetarresan utifrån ett employer branding och kompetensförsörjningsperspektiv. Joakim har framgångsrikt definierat och drivit strategier för employer branding och implementation på såväl global som lokal nivå. Han har erfarenhet av att skapa och etablera universitetssamarbeten och bygga upp talangprogram.

Scroll to Top