Jenny Gülich

Projektledare och arbetar med implementering av Flex personalsystem hos företag av varierande storlek och inom olika branscher.

Scroll to Top