Jakob Lindholm

Jakob Lindholm

Arbetsrättsjurist och delägare, Arbetsrättsbyrån MBL 11.