Inger Melkersson

Inger Melkersson Jansson är civilekonom, företagets VD och var med och startade Belbin i Sverige. Hennes bakgrund är marknadschef, projektledare och konsult. Inger har arbetat som konsult sedan 1991. Hon ansvarar för ackrediterings- och licensieringskurser i Belbin Team Skills® och har varit med och tränat fler än 300 konsulter och handledare i Sverige.

Scroll to Top