Inger Melkersson

Inger Melkersson

Inger Melkersson är civilekonom, företagets VD och medgrundare till Belbin i Sverige. Hennes bakgrund är marknadschef, projektledare och konsult. Inger har arbetat som konsult sedan 1991 och ansvarar för våra ackrediterings- och licensieringskurser i Belbin Team Skills®.

Scroll to Top