Karin Holmberg

Karin Holmberg är HROC på Hemfrid sedan snart 2 år med en bakgrund inom flera olika branscher och HR-roller bl.a. från Dustin, Skanska och Attendo. Att digitalisera & automatisera för att skapa effektiva arbetssätt är en ledstjärna i uppdraget på Hemfrid som hon driver på flera områden inom People Exp.

Scroll to Top