Charlotte Berlin

Charlotte har sedan 2018 bidragit till utvecklingen av Verismo HR genom operativa roller, projektledning och som utvecklare. Hon värnar om att behålla den personliga och nära kontakten med kunderna och att leverera en lösning som är anpassad efter kundens behov. Verismo vill förenkla vardagen för chefer och medarbetare och förverkliga drömmen om att skapa en attraktiv arbetsplats.

Scroll to Top