Charlotta Granström

Charlotta Granström är Customer success manager på Winningtemp och har 10 års erfarenhet av ledarskap, arbetsmiljö och HR. Charlotta vet vilka framgångsfaktorer som sambandet mellan medarbetarengagemang, medarbetartillfredsställelse och affärsframgång skapar. Som värd för Lunch & Learn vill hon inspirera till att skapa positiva och produktiva arbetsmiljöer och skapa förståelse för hur de stödjer den övergripande tillväxten av organisationen.

Scroll to Top