Britt Weide

International Coaching Federation, ICF, är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coaching som profession genom att sätta standarder för coaching, tillhandahålla oberoende certifieringsprogram samt bygga ett världsomspännande nätverk för utbildade coacher. Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher, skapar ICFs varumärke omedelbar trovärdighet för sina medlemmar.

Britt Weide – ICF Mastercoach samt specialist inom coachande Handledning. Britt stöttar även ICF medlemsförening samt ICF medlemmar med kompetens inom området https://coachingfederation.se/om-icf/om-icf-sverige/

Scroll to Top