Aygül Kabaca

Aygül Kabaca är sakkunnig inom jämlikhet, mångfald och inkludering, med 15+ års erfarenhet av rådgivning gentemot näringslivet och offentlig sektor. Idag är hon VD och jämlikhetskonsult på Make Equal som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete.

Med en examen från Columbia University, flerårigt arbete i Botkyrka, som egenföretgare, och rättighetsarbete i New York, London och Kambodja, bidrar hon med ett globalt perspektiv också i det lilla. Med ett inkluderande förhållningssätt bidrar hon till sammanhang där alla ska få chansen att nå sin fulla potential.

Scroll to Top