Malin Avalon Engquist

Malin Avalon Engquist

International Coaching Federation, ICF, är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coaching som profession genom att sätta standarder för coaching, tillhandahålla oberoende certifieringsprogram samt bygga ett världsomspännande nätverk för utbildade coacher. Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher, skapar ICFs varumärke omedelbar trovärdighet för sina medlemmar.

Scroll to Top