Anna Larka

Anna Larka

Anna Larka, jobbar vid upphandlingsmyndighetens affärsenhet.
Upphandlingsmyndigheten bildades 2015 och har uppdraget att stödja både upphandlande organisationer på den offentliga sidan och leverantörer.

Scroll to Top