För att utveckla kulturen krävs investerad tid
och öppenhet för digital teknologi

Företagskulturen är ett av de största hindren på den digitala resan. För att utveckla kulturen krävs att vi investerar tid och är öppna för digital teknologi, säger Jonas Hammarberg, digital entreprenör och chefsrådgivare.

Jonas Hammarberg var en av huvudtalarna på Personal & Chef Stockholm 2020. Han har tre yrken; rådgivare och coach åt toppchefer, uppskattad författare samt digital entreprenör med ett förflutet i IT-branschen. I dag arbetar han och hans kompanjoner på företaget N’gager med en digital plattform för företag som vill driva medarbetarupplevelsen och bli mer attraktiva som arbetsgivare. Jonas menar att ett företag som vill lyckas i dag måste vara attraktivt, effektivt och energifyllt, och det krävs att man gör aktiva val för att driva lärande, innovation och förändringsviljan – för att kunna leva, utveckla och därmed överleva som bolag. Det krävs nya verktyg för att få något att hända och här kommer den digitala teknologin in. Jonas mantra är att vi måste investera tid, för att få tid i framtiden, vilket väl beskriver vad digitaliseringen handlar om. Vi måste göra vårt vanliga jobb och samtidigt hantera förändringen mot en digital framtid. Väl framme frigör teknologin tid för organisationen.

På Personal & Chef 19-20 februari 2020 pratade Jonas framförallt om det han kallar organisationens livskraft, som han kopplar till dess attraktivitet.

– Är ett företag inte attraktivt rinner livskraften ur det. Företaget tappar kunder och medarbetare vilket gör att man måste lägga kraft på att rekrytera nya anställda och hitta nya kunder istället för att utveckla verksamheten. Viljan och orken att förnya sig och bli digital försvinner, initiativ drunknar i bristen på energi. Har man däremot hög grad av samarbete och attraktivitet har man kraften att utvecklas vidare. Jonas pekar också på hur viktig företagskulturen är, både i trivsel och rent ekonomiskt.

Framförallt måste det finnas struktur för hur företagskulturen ska se ut och förvaltas. Ett av hans råd är att börja den digitala resan på HR och införa teknologi som hjälper ledare att leda mer effektivt och samtidigt bidrar till att öka medarbetarupplevelsen. Därtill behöver vi lägga mänsklig kraft på att bygga trygghet på resan.

Jonas avslutade sin föreläsning med att slå fast hur viktigt det är att människan och maskinen samspelar.

– Den magiska brytpunkten inom utveckling sker när människan och de digitala innovationerna möts. Livskraft plus teknologi och innovation – då händer något spännande.

Text: Nella Bergström, Crossmedia

Scroll to Top