Fokuserar er verksamhet på hela medarbetarresan?

Tänk om hela medarbetarresan kunde hänga samman och om man som verksamhet kunde skräddarsy sitt eget ekosystem utifrån sina egna behov. Från attrahera och rekrytera kandidater, till att introducera, utveckla, engagera och till sist avsluta genom en stark offboarding.

Mycket händer inom dessa områden nu och med bra digitala lösningar skapas förutsättningar att stärka medarbetarupplevelse, produktivitet och minska tiden för administration för både HR, ledare och medarbetare. Här fokuserar vi på tre av medarbetarlivscykelns faser; attrahera, introducera och engagera.

Attrahera – kraften i tipsrekrytering
Mycket har utvecklats inom rekrytering under de senaste åren. Idag sker endast 15 procent av rekryteringarna via annons medan uppsökande rekrytering (search & headhunting) och tipsrekrytering ökat i frekvens i jakten på att hitta rätt kandidater (Adler).

Med tipsrekrytering kan ni bygga vidare på en inspirerande kultur inom organisationen, som både spar tid och pengar, samt leder till bättre rekryteringar och ett starkare employer brand genom genuint ambassadörskap.

De som rekryterar via rekommendationer är också nöjdare med resultatet. 92 procent anser att deras mest lyckade rekryteringar skett via tips (Jobvite).

Vad det gäller anställda som rekryterats via rekommendation så finns det flera tydliga positiva effekter; dels är de generellt 25 procent mer produktiva och dels stannar de 30 procent längre på arbetsplatsen.

Introducera – lärande genom onboarding
Att skriva på för ett nytt jobb är förenat med glädje. Men hur säkerställer ni som organisation att ni behåller känslan från rekryteringsprocessen hela vägen fram till att den nyanställde är fullt produktiv i sin nya roll?

Onboardingen påverkar bland annat förståelse för mål och ansvarsområden, lojalitet till verksamheten, medarbetarengagemang, prestation och hur länge medarbetaren stannar på arbetsplatsen. I introduktionen har organisationen möjlighet att bygga upp ett lärande, få ihop helheten och den röda tråden i medarbetarupplevelsen.

En strategisk och välstrukturerad onboarding gör medarbetare 64 procent mer produktiva (Harvard Business Review) och det är 58 procent högre chans att en medarbetare som har gått igenom en strukturerad onboardingprocess är kvar i organisationen tre år senare (Wynhurst Group).

Engagera – skapa en proaktiva arbetsplats genom pulsmätningar
Verksamheter är ofta duktiga på att fråga sina kunder om vad de tycker om tjänsten eller produkten. Men idag inser allt fler verksamheter värdet av att kontinuerligt lyssna även på sina medarbetare.

En traditionell medarbetarundersökning äger rum en eller två gånger per år. Det är ofta en tidskrävande process och när resultaten väl är sammanställda har ofta mycket annat hunnit hända i organisationen. Många upplever att datan hunnit bli gammal innan åtgärderna sätts in.

Använder du istället en pulsande medarbetarundersökning får HR och chefer realtidsfakta som de kan agera på innan små problem blir stora. Det skapar en proaktiv organisation med rätt förutsättningar att bygga ett starkt engagemang, ledarskap och kultur.

Sammantaget så har ni som verksamhet mycket att vinna på att skapa en starkare upplevelse med bättre resultat genom hela medarbetarresan. Och digitalt systemstöd som sätter medarbetarupplevelsen i fokus är en viktig nyckel för att lyckas.

Elin Arnell, VD, Talentech Sverige

Elin Arnell
Scroll to Top