The Assessment Company

Med en önskan att tillföra något nytt till en bransch som hade stått still länge – där börjar vår historia. Idag är vi ett av Nordens snabbast växande konsultbolag och en viktig strategisk partner för våra kunder.

När The Assessment Company grundades var vår fråga: Varför rekryterar alla företag på samma sätt som förr, trots att träffsäkerheten i traditionella rekryteringsmetoder är för låg?

Lösningen blev PEOPLE LAB.™, som idag är ett av våra viktigaste verktyg inom de tjänsteområden vi erbjuder. En träningsarena för näringslivet, med caseuppgifter och videoanalys som utgångspunkt. I PEOPLE LAB ™ sätter vi människan i centrum.

Som deltagare i en träningsprocess eller kandidat i en rekryteringsprocess får du möjlighet att visa vad du är bra på,
och där du kan bli bättre. Som medarbetare i ett företag som är inne i en strategi- eller förändringsprocess får du insikt i vilka behov din organisation kommer att ha i framtiden, vad som skapar kundvärde och hur du och dina kollegor kan bidra till att driva organisationen framåt.

Med grundligt insiktsarbete och forskning i ryggen hjälper vi till att identifiera de behov ditt företag kommer att ha i framtiden. Genom att använda en unik kombination av tjänster följer vi organisationen under hela processen för att möta dessa behov. Så underlättar vi för att människor, i samarbete med organisationen, kan möta framtiden

Kontakta oss

Scroll to Top