Sistec – Right to work

Sistec – Right to work

Sistec säkerställer identitet och rätten till arbete genom granskning av identitetshandlingar och arbetstillstånd över hela Sverige. Vi hjälper företagare att inte göra sig skyldiga till brott mot utlänningslagen samt säkerställer att avtal skrivs med rätt person vars identitetshandlingar är äkta.

Vi har snabb och säker upparbetad process med 15 kontor geografisk placerade från söder till norr och fungerar som ett stöd för HR att vara säkra på att rätt förutsättningar finns för anställning när det gäller identitetsdokument.

Kontakta oss

Scroll to Top