RSMH Utbildning

Om oss

RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa.
Tillsammans påverkar vi vården och samhället och kämpar för
att alla ska ha möjlighet att återhämta sig från psykisk ohälsa
och ha ett bra liv.

Markerad produkt

Hur vältränad är din arbetsplats?

Arbete Trots Psykisk Ohälsa är ett projekt som drivs av RSMH och finansieras av Arvsfonden och RSMH. Syfte och mål är att ta fram arbetsgivarstöd riktad mot arbetsgivare som vill bli bättre att stötta medarbetare med psykisk ohälsa. Samt i förlängningen bli en arbetsgivare som lättare tar till sig personer med psykisk ohälsa vid exempelvis nyrekryteringar. Förutom denna certifieringsutbildning erbjuder vi följande tjänster till arbetsgivare. * Vår e-utbildning ”Hjärnvägen” som är en genomgång av hur du som arbetsgivare bör agera när någon av dina medarbetare har psykisk ohälsa. * Workshops och föreläsningar om hur man skapar bra rutiner för att förebygga psykisk ohälsa, stötta sjukskrivna medarbetare och/eller stöttar medarbetare att komma tillbaka i jobb efter sjukskrivning. * Handledning är ett situations- och kundanpassat stöd för att både skapa goda rutiner och för att hantera psykisk ohälsa och bygga fram hälsa.

Läs mer »

Jobberbjudanden

Kontakta oss