Questback Sweden

Questback är Nordens ledande aktör inom medarbetarengagemang, kundinsikt och marknadsundersökningar.

Vi tror att nyfikna organisationer ger oss en bättre värld. För oss innebär nyfikenhet att hela tiden vara öppen för att ställa frågor, anpassa sig och förändras i takt med det man lär sig. Det handlar om en inställning till omvärlden, där man är öppen för ny kunskap och utvecklas i takt med vad man lär sig.

Vi har mer än två årtionden med erfarenhet inbyggt i den ledande lösningen för kund- och medarbetarfeedback i Norden.

Kom gärna förbi vår monter på mässan!

Nyheter

Kontakta oss