PQM Systems AB

PQM® är ett modernt verktyg för organisationer och individerna i den. En process som ger kraft i utvecklingsarbetet för organisationen. Vi stöttar det moderna ledarskapet och medarbetarskapet för att nå satta mål, både för organisation och individ – alltid med hållbarhet i fokus.

En plattform med processer och verktyg för att utveckla både organisation och individerna i den
Work-Life Balance Index – test för företagets hållbarhet
Organisatorisk och social arbetsmiljöenkät
Verktyg för organisatoriska mål
Verktyg för medarbetarsamtal, allt sparat i systemet
Verktyg för utvecklingsmål – både personliga och för organisation
Learning Center med utbildning för ledare och medarbetare
Övningar för personlig utveckling

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top