International Coaching Federation Sverige

International Coaching Federation (ICF) är den ledande globala organisationen som ägnar sig åt att främja coaching som profession genom att sätta standarder för coaching, tillhandahålla oberoende certifieringsprogram samt bygga ett världsomspännande nätverk för utbildade coacher.

Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher, skapar ICFs varumärke omedelbar trovärdighet för sina medlemmar.

ICF är det enda globalt erkända, oberoende certifieringsorganet för coacher. Certifiering tilldelas professionellt utbildade coacher som uppfyller kraven på utbildning, erfarenhet, påvisat en grundlig förståelse för ICFs kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Att uppnå en certifiering inom ICF innebär att coachen påvisat engagemang, integritet, förståelse, coachfärdigheter och hängivenhet till sina klienter.

ICF ackrediterar också utbildningsprogram som levererar coachspecifika utbildningar. Ackrediterade utbildningsprogram måste genomgå en rigorös granskningsprocess och visa att läroplanen är i linje med ICF: s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Idag är ICF specifikt erkänt bland professionella coacher över hela världen för sitt arbete med att:

Utveckla kärnkompetenser för professionell coaching
Upprätta en professionell etisk kod och etiska standarder
Tillhandahålla ett internationellt erkänt certifieringsprogram
Fastställa riktlinjer genom att ackreditera coachspecifika utbildningsprogram
Tillhandahålla kontinuerlig utbildning genom evenemang i världsklass, Community of Practice (CPs)

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top