Interante AB

Vill du ha ökad prestation och välmående för dig och anställda? Vill du ha bra relationer och ökad glädje och engagemang?

Då är detta för dig. Föreläsning+workshop=Inspirationshop
Även en app för feedback, alla till alla anställda i ditt företag.

En feedbackmetod som gör att feedback går från obehaglig till trygg och naturlig presenteras i en Inspirationshop. Till grund för metoden ligger fakta och påvisade resultat. Feedbackmetoden är ett verktyg för att få ett optimalt arbetsklimat där de anställda trivs och får en naturlig relation till varandra och alla blir inkluderade och mångfald främjas. Metoden avlastar även management, samtidigt som den betonar allas lika värde.

Det handlar även om olika synsätt och övningar, som förbereder för feedbackmetoden. Amanda Ekman, civilekonom och HR-strateg, har utvecklat metoden baserat på forskning och egen erfarenhet av vad som fungerar i organisationer.

Resultaten är ökat engagemang, välmående och ökad prestation. Produktiviteten höjs. Direkt energiboost, som blir långvarig när ni inför denna metod i arbetsvardagen.

Som verktyg finns även en feedbackapp där feedback snabbt kan skickas och tas emot var man än befinner sig. I appen har det visat sig att anställda känner sig ännu tryggare med att ge och ta emot feedback. Detta eftersom appen erbjuder en feedbackmiljö där det tex är fritt fram att ge beröm. I appen har alla har en förväntning om att ge och ta emot feedback som då blir av i högre utsträckning. Statistik finns i appen veckovis eller per månad vilka avdelningar och personer som gett och fått feedback och hur mycket. Så det är enkelt att följa upp olika feedbackmål samt tex utnämna månadens mesta ”feedback-person” och – avdelning.

Inspirationshop-utbildningen är fristående från feedbackappen och övningarna sker med ögonkontakt. Det är ett tillval att dessutom testa eller öva i appen under utbildningen och deltagarna kan i detta fall med fördel ladda ned appen innan enligt överenskommelse.

Appen kommer ni kunna prova under mässan förutsatt att ni är minst två från samma företag som kan skicka feedback till varandra. Ni behöver även meddela era företagsmailaddresser så vi kan lägga in er i app backend systemet och öppna en företagsgrupp för er.

Inspirationshop – erbjudande kommer att finnas när ni bokar er under mässan. Dels som paket för ert företag och dels finns öppna inspirationshop att komma till med delatagare från olika håll. Datum, priser och erbjudande finns i montern.

Välkomna!
Amanda och Desirée
Interante AB

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top