Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Hela Företagshälsovård

Hela Företagshälsa

Om oss

Vår vision på Hela Företagshälsa är att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Genom en stor kompetens och ett brett utbud av hälsofrämjande tjänster bidrar vi till en långsiktigt välmående organisation och en hållbar arbetsmiljö, med ett stort fokus på förebyggande insatser. Vår konkreta målsättning är därmed att skapa hälsosamma och hållbara arbetsplatser, där inga medarbetare riskerar att skadas eller bli sjuka av sitt arbete. På så sätt minskas sjukfrånvaron, vilket bidrar till ett välmående och effektivt företagande.

På Hela Företagshälsa förstår vi att en organisation är uppbyggd av människor – levande materia som behöver omsorg för att organisationens mål ska kunna uppnås. Vi är här för att hjälpa företag att ta ansvar för sin personal och att främja en sund arbetsmiljö, både psykosocialt och fysiskt. Vi erbjuder det stöd och den hjälp som personalen behöver för att kunna vara produktiva och välmående på jobbet.

Vi vet att många företag befinner sig i pressade situationer med höga krav, och att medarbetare ibland behöver mer stöd än vad en enskild chef eller företag kan erbjuda. Vi på Hela Företagshälsa kan fungera som en förlängd arm och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och strävar alltid efter en arbetssituation där både medarbetare och arbetsgivare gynnas.

Hela Företagshälsa präglas av värdighet och respekt som genomsyrar hela företaget i alla led, och för oss är det en självklarhet att varje individ ska uppleva ett respektfullt bemötande genom hela processen. Vi finns här för dig, och dina behov är alltid i fokus. Vi ser också dig som kund som en viktig nyckelspelare och partner i arbetet mot en hållbar arbetsmiljö, och vi håller en levande dialog med dig genom hela samarbetet.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top