Försvarsmakten

Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. En av förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt uppdrag är ett brett samarbete med det svenska samhället, där relationen med Sveriges arbetsgivare är en viktig del.

SAMARBETA MED FÖRSVARSMAKTEN.
När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer, alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta oss på arbetsgivarrelationer@mil.se

Markerad produkt

Kontakta oss

Scroll to Top