European Drug Testing Service AB EDTS

European Drug Testing Service (EDTS) AB har sedan 1991 implementerat och genomfört drogtestprogram på arbetsplatser i Sverige inom flera olika branscher. EDTS bistår med stöd kring policys och handlingsplaner, vi genomför utbildningar för chefer och anställda samt genomför en mängd olika typer av provtagningar på arbetsplatser. Genom vårt nätverk av ca 80 certifierade provtagare är vi rikstäckande och kan genomföra tester 24/7/365.

Vi har ett nära samarbete med ledande företagshälsor i Sverige där vi förutom slumpvisa drogtester även levererar en helhetslösning med IT-tjänster, administration och laboratorieanalyser. EDTS arbetar enbart med ackrediterade droganalyser enligt de europeiska riktlinjerna för arbetsplatsdrogtester (EWDTS Guidelines).

Efter nästan 25 år som marknadsledande aktör inom drogtester i arbetslivet känner vi engagemang och ansvar för att kvalitetsfrågorna har högsta möjliga prioritet. Området drogtester inom arbetslivet kräver och förutsätter säkerställda system där den enskildes integritet skall stå i centrum.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top