Daily Innovation

Daily Innovation är en specialiserad konsultfima med rötterna djupt rotade i forskning. Det är grundat av Dr. Katarina Blomkvist som har mer än 15 års erfarenheter av akademiska studier om innovation och intraprenörskap vid Uppsala universitet och Rutgers University.

I en värld där konstant förändring är det normala behöver organisationer jobba dagligen med att Daily Innovation är en specialiserad konsultfima med rötterna djupt rotade i forskning. Det kräver intraprenörskap, innovation i redan etablerade organisationer. Daily Innovation är intraprenörskap!

Vi erbjuder organisationer och ledare ett unikt och forskningsbaserat ramverk, modeller och gemensamt språk för att på ett systematisk och strategiskt sätt stärka organisationers intraprenörskap och innovationskraft.

Vi introducerar ett nytt banbrytande sätt att identifiera, mäta och aktivera innovationskraft i organisationer och företag. Vår agila SaaS lösning fungerar som ett strategiskt innovationsverktyg för ledare som vill driva hållbar förnyelse och innovation.

Vi vet även hur den insamlade data ska användas. Genom analys och ett unikt jämförelseindex erbjuder Daily Innovation processer och nycklar för att aktivera och stärka din organisations innovationskraft. Den underliggande kunskapen och data är baserad på 500 publicerade forskningsartiklar och en miljon individuella datapunkter samt djupintervjuer med några av världens främsta intraprenörer.

Tillsammans skapar det the Daily Innovation Process 364.

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top