Crisos AB

Vi hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser med hjälp av Head On metoden® som är en egen patenterad utbildningsmetod i praktisk krishantering.

På mässan lanserar vi boken”Vägen till mental hälsa”. Boken är ett stöd för arbetsgivare att komma till rätta med höga sjuktal och för enskilda individer att förstå sig själv och därmed på egen hand kunna utveckla si hälsa.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top