Crisos AB

Vi hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser med hjälp av Head On metoden® som är en egen patenterad utbildningsmetod i praktisk krishantering.

Vi har varit verksamma i över 20 år, vi har stöttat företag och organisationer i samband allvarliga händelser i samhället. Bland annat vid Backabranden i Göteborg, Tsunamin, Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm.

På mässan lanserar vi boken”Vägen till mental hälsa”. Boken är ett stöd för arbetsgivare att komma till rätta med höga sjuktal och för enskilda individer att förstå sig själv och därmed på egen hand kunna utveckla si hälsa.

Markerad produkt

Produkter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top