Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

ComplyLog

ComplyLog

Om oss

Att effektivisera din organisations regelefterlevnad har aldrig varit enklare.

ComplyLogs portfölj av produkter gör det möjligt för kunder att bli mer effektiva genom att automatisera manuella arbetsflöden och processer samt att säkerställa att de anställda följer de Europeiska regelverken fullt ut.
Grundat 2016 i Sverige av advokater som ett direkt svar på EU:s nya förordning om marknadsmissbruk (MAR).
Bolaget förvärvades därefter av Euronext 2020, Euronext är Europas största börs.
Idag hjälper ComplyLog listade och icke listade bolag att följa följande EU-lagstiftningar:
• EUs visselblåsardirektiv
• Förordningen om marknadsmissbruk (MAR)
• EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden (MiFID II)

ComplyLog hjälper över 1000 kunder i 25 länder och ger dem trygghet när det gäller regelefterlevnad.

I förhållande till EUs visselblåsardirektiv måste alla företag med 50+ medarbetare och kommuner med 10 000+ invånare tillhandahålla en intern kanal för visselblåsning.

IntegrityLog är en säker portal för visselblåsning som tillhandahåller säker och konfidentiell rapportering av missförhållanden. Anonymiseringsfunktionen samt ett intuitivt användargränssnitt minskar motståndet för att rapportera etiska kränkningar och oriktigheter. Tack vare en användarvänlig kontrollpanel och automatiserade arbetsflöden kan mottagarna av visselblåsningar fokusera på kärnuppgifterna – följa upp rapporter.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top