Certico / Healthylane

Certico / Healthylane

Certico AB har funnits sen 2003 och erbjuder sjukvårdsrådgivning och vårdplanering. Vi bokar in läkarbesök genom vårt rikstäckande nätverk av olika privata vårdgivare inom alla specialiteter.

2018 lanserade Certico en ny modern digital hälsoplattform med systemstöd, Healthylane. Syftet är att ha möjlighet att fokusera på förebyggande och tidiga insatser mot ohälsa. För att lyckas med det behövs verktyg som är lätta att använda till vardags för chefer och HR. Healthylane fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förhindra sjukfrånvaro och sänka företagens kostnader för rehabilitering.

Genom att optimera medarbetarnas hälsa så ökar också företagens lönsamhet.

Varmt välkommen till vår monter!

Kontakta oss

Scroll to Top