Benify

Vi är ett oberoende techbolag inom HR som hjälper företag att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att samla och synliggöra förmåner och kompensationserbjudanden. Genom en molnbaserad förmåns- och kompensationsplattform, skapar vi medarbetarengagemang hos mer än 1,500 företag. Vår plattform hjälper medarbetare att få en samlad överblick över förmåner och ersättningar, vilket underlättar administrationen kopplat till arbetslivet, genom hela arbetslivet.

Kontakta oss

Scroll to Top