Avonova

AVONOVA är Nordens största leverantör av företagshälsa med unik expertis inom hälsa, ledarutveckling och arbetsmiljö.

VÅRT JOBB är att förhindra skador och sjukdomar på din arbetsplats och hjälpa dig att uppfylla arbetsmiljölagstiftningen.

VI HJÄLPER företag och organisationer att minska sjukfrånvaro, stress, personalomsättning och utbrändhet, vilket ökar säkerheten och produktiviteten.

EXPERTIS I Sverige arbetar nära 700 specialister som: Arbetsmiljöingenjörer Beteendevetare Ergonomer Fysioterapeuter Företagsläkare Företagssköterskor Hälsopedagoger Ledarexperter Psykologer Rehabkoordinatorer m.f.

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Scroll to Top