Arribatec Sverige AB

Arribatec är nordisk partner med Unit4. Vi är återförsäljare av Unit4 Travel & Expences (T&E), en marknadsledande tjänst som automatiserar hanteringen av utlägg och reseräkningar. Unit4 T&E är en användarvänlig och flexibel tjänst som vägleder användaren genom processen och gör det möjligt för medarbetaren att registrera sina resor och utlägg online med hjälp av en PC, surfplatta eller smartphone. Medarbetaren behöver ingen kunskap om gällande regler, priser, koder, konto etc. Tjänsten uppdateras ständigt med korrekta avtal och priser för respektive länder. Kontroll sker också mot företagets interna resepolicy. Oavsett om den anställdas utgifter är enkla eller komplicerade är det möjligt att registrera resan via sin smartphone.

Arribatec är en global leverantör av digitala affärslösningar som ger våra kunder konkurrensfördelar genom innovativt användande av IT. Vi har partnerskap med ledande aktörer som Unit4.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top