Amphi

Amphi är ett kunskapsföretag som bidrar till inkludering och jämlikhet. Vi har 20 års erfarenhet av att utveckla och implementera verktyg som stödjer hållbar förändring. Vår vision är ett samhälle där människor kan leva och arbeta på jämlika villkor.

Våra tjänster:
behovsanalyser
utveckling av handlingsplaner, strategier och policys
ledningskonsultationer
personalutbildningar
produktion av webbutbildningar
handledning och processtöd
produktion av film och interaktiva verktyg för lärande

Kontakta oss

Scroll to Top