Ambitionprofile
Ambitionprofile

Ambitionprofile

Om oss

Ambitionprofile hjälper organisationer att optimera arbetet med strategiskt arbetsmiljöarbete kopplat till stress.

Genom vårt forskningsbaserade stresstest kan vi hjälpa våra kunder att snabbt och kostnadseffektivt identifiera de ca 15% som ligger i riskzonen för utbrändhet – och kunna göra riktade insatser i tid. På så sätt minskas både mänskligt lidande och de totala direkta och indirekta kostnaderna kopplade till stress. Dessutom ökar ROI på organisationens samlade förebyggande insatser genom ökad träffsäkerhet.

Vår unika metodik – som tar avstamp i individens psykologiska profil kopplat till stress – stärker både chefer, team och medarbetares förmåga att framgångsrikt hantera snabbföränderliga och krävande arbetsmiljöer – och på så sätt bidra till välmående och högpresterande organisationer.

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top