Adligo

Adligo

Om oss

Adligo är ett innovativt och molnbaserat HR-verktyg designat för att möta utmaningarna i det moderna arbetslivet. Riktat till organisationer och företag med upp till 250 anställda, erbjuder Adligo en plattform för att effektivt leda, engagera och organisera arbetsuppgifter och processer. Genom att underlätta administration och operativt arbete, strävar Adligo efter att göra det enklare att vara en bra chef.
I takt med den digitala revolutionen utvecklas arbetslivet i en snabb takt, vilket innebär att dagens 376 000 chefer och deras medarbetare ställs inför en komplex och ständigt föränderlig arbetsvardag. Adligo har utformats för att initiera, övervaka och följa upp organisatoriska behov genom funktioner för bland annat uppgiftshantering, intern kommunikation, resurshantering och rapportering.
Adligo erbjuder smidiga lösningar för att tilldela och fördela arbetsuppgifter jämnt över medarbetare, skicka och ta emot påminnelser och meddelanden samt analysera medarbetarnas arbetsbelastning och prestationer. Plattformen möjliggör även omröstningar för att få insikt i medarbetarnas åsikter, delning av nyheter och idéer samt påminnelser om viktiga händelser.
För att möta kraven på effektivt hemarbete erbjuder Adligo en naturlig mötesplats där medarbetare kan samarbeta och ge varandra stöd när de arbetar hemifrån. Plattformen fungerar som en brygga mellan kontoret och hemmet, där arbetsdagen inleds och avslutas, uppgifter delas ut och samarbeten sker.
Adligo effektiviserar administrationen genom att samla information på ett ställe, skapa en startsida för arbetsdagen och automatisera onboarding och offboarding. Med plattformen kan medarbetare enas kring företagets vision och mål, dela idéer, nyheter och information samt få struktur på att göra-listan. Chefer kan enkelt tilldela uppgifter och följa upp tillsammans med medarbetare, samt ta kontroll över utrustning, licenser och avtal.
Adligo har fått beröm för att underlätta administration och hålla ihop företag, samtidigt som det är lätt att använda. Tack vare dess användarvänlighet är medarbetare aktiva på plattformen dagligen, vilket bidrar till ökad effektivitet och förbättrat arbetsflöde.
Företaget erbjuder en veckas gratis provperiod med kostnadsfri uppstart, vilket ger potentiella kunder möjlighet att testa Adligo och uppleva dess fördelar förstahands. Adligo är HR-verktyget för det moderna arbetslivet – en lösning som hjälper chefer och medarbetare att leda, engagera och organisera på ett smidigt och effektivt sätt.
Adligo hjälper chefer att dra upp de stora linjerna för företaget eller teamet, samtidigt som det ger varje anställd enkel och smidig tillgång till uppgifter, resurser och verktyg. Anslut kalendrar och andra arbetsverktyg för snabb åtkomst, och tydliggör medarbetares KPI:er i vardagen. På så sätt kan Adligo stödja företagets gemensamma resa mot dess mål.
För att engagera medarbetare, ger Adligo en tydlig överblick över personliga mål och KPI:er på företagsnivå. Plattformen möjliggör strukturerad återkoppling och spontant beröm kopplat till såväl stora som små framgångar. Detta hjälper till att skapa en stark feedback-kultur inom företaget.
När det gäller organisering, underlättar Adligo såväl det stora som det lilla. Skapa uppgifter, dela dokument och ge tillgång till andra system med lätthet. Med en knapptryckning kan chefer exempelvis starta alla processer för en ny medarbetare, och slippa en handfull tidsödande uppgifter.
Adligo är mer än bara ett HR-verktyg – det är en lösning som förändrar arbetslivet för såväl chefer som medarbetare. Genom att förenkla administration och operativt arbete hjälper Adligo organisationer och företag att nå sin fulla potential och skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och prestera på hög nivå.

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top