Acceptus AB

Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Som oberoende aktör med konsulter som har sjukvårdsbakgrund i kombination med lång erfarenhet och specialistkompetens inom ett stort antal verksamhetsområden inom hälsa, vård och omsorg. Axlar vi kundens uppdrag i team tillsammans med nyckelpersoner i verksamheten för att uppnå bästa möjliga hållbara resultat.

Acceptus erbjuder en kombination av tjänster inom ledarskap, e-hälsa och digitala vårdtjänster. Interimschefer i tillfälligt ledarskap, e-hälsa konsulter som projektledare samt förvaltning av journalsystem och utveckling av digitala vårdtjänster.

Kontakta oss

Scroll to Top