AB Verifiera

Verifiera är Sveriges ledande tjänst inom onlinebaserade bakgrundskontroller i realtid. Företaget grundades 2016 med som en följd av det ökade behovet av bakgrundskontroller i samhället. Sedan starten har vi kontinuerligt utvecklat vårt kunderbjudande och ser en stark tillväxt framöver.

Tjänsten är unik på den svenska marknaden med inhämtade domar från 2008 och framåt utan begränsning beträffande instans, sak eller måltyp. Oavsett storlek på företag, statlig myndighet, eller kommunal verksamhet erbjuder Verifiera möjlighet till säkrare affärsbeslut och samarbeten samt minimerar risken för felrekryteringar som kan skada personal, kunder och aktieägare.

Verifieras tjänst vänder sig till organisationer och myndigheter med behov av en snabb access till handlingar från svenska domstolar. Verifieras tjänster används dagligen av tusentals personer och företag.

Vårt fokus är att dagligen garantera säkerhet och sekretess samt ta ansvar för våra kunder och användare genom högsta möjliga servicenivå.

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top