A Society AB

Vi är en samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning. Vi sätter stor vikt på att lösa våra kunders kompetensbehov av specialister och ser till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt.

Många av våra stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: samhällsbyggnad, ekonomitjänster, Life Science, fordon, bank & försäkring, ICT/telecom, media, offentlig sektor, handel & logistik, flyg & försvar. Med vår industriella branschkompetens och vår passion för personliga relationer leder vi våra kunder till framgång.

Vi verkar på en marknad som blir allt mer snabbrörlig, att samla den bästa kompetensen i ett och samma nätverk innebär därmed stora fördelar för såväl konsulter som kunder.

Vår definition på ”nätverk” och ”att nätverka” skiljer sig nog en hel del från andras. Vi ser nämligen till att själva styra och påverka hur vårt nätverk ska växa. Vi inväntar inte, vi arbetar proaktivt med att knyta till oss konsulter och leverantörer som både nu och i framtiden kan vara av stor betydelse för våra kunders framgång.

Markerad produkt

Produkter

Kontakta oss

Scroll to Top