2Secure

2Secure är ett säkerhetsföretag som står för ett helhetserbjudande och erbjuder våra kunder ett brett utbud av säkerhetstjänster och spetskompetenser. Vi erbjuder interimslösningar och tjänster inom samtliga discipliner såsom verksamhetsledning, informationssäkerhet, IT-säkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskydd.

Vi hjälper även företag, myndigheter och organisationer att utveckla och förbättra verksamhetens säkerhetsstrategi, ledningssystem, systematiska säkerhetsarbete och krishanteringsförmåga så att de lever upp till verksamhetens totala behov av styrning, riskhantering och regelefterlevnad.

Tillsammans med våra kunder bygger vi långsiktiga relationer som ett led i vår ständiga strävan efter att förstå och lösa våra kunders allt mer komplexa säkerhetsutmaningar. Vi hjälper våra kunder att identifiera och förstå sina skyddsvärden, säkerhetshot och sårbarheter, liksom att hantera sina säkerhetsrisker och stärka sin motståndskraft.

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top