Det hemliga receptet för att skapa Dream-Teams

Över tid har spaning skett på organisationer och team som lyckats. Undrande har folk kliat sig på hakan och ställt sig frågan – hur gör de? Beror det på stödsystemen, processerna och rutinerna eller har de bara tur?
Kanske går det till och med så långt att det blir en kontakt och en intervju med den lyckade organisationen för att kunna luska ut vilket recept de följer. Trots det så kvarstår skillnader mellan olika team och olika organisationer. Så vad är egentligen skillnaden som gör skillnad?

Jag har också ställt mig frågan. Vad gjorde just det teamet eller just den organisationen för att lyckas? Nyfiket har jag sett, lyssnat, känt in, intervjuat och inspirerats av framgångsteam och framgångsorganisationer. Jag har till och med gått så långt att jag har smyg-intervjuat medarbetare om deras bild och uppfattning av arbetsklimatet och det rådande ledarskapet i organisationer.

En fråga jag studerat är hur olika organisationer arbetar med delaktighet och delegering. Ofta skiljer det sig en hel del åt. Å ena sidan, träffade jag en organisation där ledningen ville att olika funktioner skulle utvecklas. Målbilden var väldigt otydlig samtidigt som de delegerade till gruppen att ta fram en lösning att presentera när den var klar.
Å andra sidan har jag också träffat organisationer där ledningen bjudit in alla medarbetare för att i workshop-form arbeta fram riktning och mål tillsammans, och där delegering skedde på sju olika sätt beroende på situation. Det är olika sätt att agera på som ofta ger olika resultat.

En annan fråga jag studerat är coaching och coachande ledarskap. Då såg jag just många rekryteringsannonser där det bland annat efterfrågades coachande ledarskap. Menade de samma sak i alla annonserna? Jag började höra mig för om hur coaching gick till och om det fanns skillnader. Här stötte jag på olika varianter av coachning, i ena hörnet hjälp till självhjälp och i andra att berätta och visa exakt hur man gör.

Ytterligare en aspekt jag studerat är den psykologiska tryggheten och självledarkapet. Vilket ledarskap krävs för att skapa en psykologisk trygghet där team utvecklas och har ett tryggt självledarskap inom sig? Till exempel de som hade moments på arbetstid och jobbade på som om tid och rum inte fanns – hur hamnade de där? Vid flera tillfällen har jag lyssnat på ”hisspitchar” från stolta medarbetare som beskriver vad de bidrar med till världen, och det är så himla härligt att höra.
Tänk om alla medarbetare kunde känna så!

Orcanas 4 heta tips för framgångsika team:
1. Tydlig vision, mission och målbild
2. Delaktighet på nya nivåer
3. Tillit och självledarskap
4. Passion på jobbet

Kom och hör mer om vad Monica Halldin, från Orcana, har att berätta den 28/9 på Personal & Chef-mässan!

Orcana
Scroll to Top