Därför bör du säkerställa en positiv medarbetarupplevelse

”Det är svårt att attrahera bra kompetens!” hör vi från många arbetsgivare just nu. Spelplanen har ritats om och arbetstagarna har idag mer förhandlingsutrymme än någonsin. Som arbetsgivare måste vi därför tänka nytt. Bra kollegor och arbetsmiljö, lön, utvecklingsmöjligheter, kultur, värderingar och work-life balance är för många inte längre förmåner utan hygienfaktorer som behöver vara på plats för att vi ska kunna locka den unga generationen. Att behålla personal har kommit att bli en kärnfråga för att säkerställa organisationens kompetensförsörjning och tillväxt framåt.

Risken är 50% lägre att medarbetare lämnar vid en positiv medarbetarupplevelse
(IBM/Globoforce Employee Experience Index Study).

En positiv medarbetarupplevelse är associerad med lägre personalomsättning, och för att behålla personal måste arbetsgivaren bland annat säkerställa en positiv medarbetarupplevelse hos sina medarbetare!

Hur gör man det?
För att veta vad era medarbetare upplever är bra och dåligt behöver ni förstås kontinuerligt mäta och utvärdera vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras, exempelvis genom återkommande medarbetarundersökningar. Genom att ta medarbetarnas åsikter på allvar och kontinuerligt agera på dem kommer ni att skapa ett större engagemang och en förväntan på att deras röster kommer att leda till positiv förändring.

Och engagerade medarbetare är något alla strävar efter, då det får dem att stanna kvar längre inom verksamheten och prestera bättre i arbetet.

Positiv medarbetarupplevelse + högt engagemang = passionerade medarbetare!

Att helhjärtat prioritera både medarbetarupplevelse och ett högt engagemang är centralt om resultat ska uppnås. Har en medarbetare en bra upplevelse med lågt engagemang, är det antagligen en medarbetare som gör sitt jobb och är nöjd – men som inte lägger i den där sista växeln för att prestera på topp.

Och tvärtom – brister det i upplevelsen men att engagemanget är högt, då kan missnöje uppstå och medarbetaren kan vara högst engagerad – i att vara missnöjd!!

Passionerade medarbetare är villiga att gå den extra milen för att prestera, överträffa sina mål och springa om konkurrenterna. Det är så tillväxt sker!

Passionerade medarbetare är perfekta ambassadörer!

Som ambassadör för ett varumärke berättar man gärna om sin arbetsplats för sin omgivning eller uppmuntrar vänner och bekanta att söka anställning, exempelvis delar inlägg från organisationen eller arbetsannonser på LinkedIn. Helt plötsligt har vi en positiv loop där era mest engagerade medarbetare också uppmuntrar sina nätverk att snegla på er organisation. Det ger en otroligt stark attraktionskraft och en stor trovärdighet för ert arbetsgivarvarumärke. Och det är här den magiska vågskålen uppstår med ett givande och ett tagande från båda parter. Ni som arbetsgivare arbetar för att ha en arbetsplats som är attraktiv för arbetstagaren, och era medarbetare är era ambassadörer som sprider ordet om att ”här vill man arbeta”. Kampen om att attrahera kompetens blir helt plötsligt lite lättare. Och får man vara med och påverka som medarbetare ökar även trivseln och viljan att stanna kvar i organisationen. Det blir en positiv loop skapad från teamwork!

Författare: Mathilda Glase, Customer Success Manager, Talentech.

Scroll to Top