Coachande ledarskap – Nyckeln till självgående och välmotiverade team

Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil och ses som en framgångsmetod för ett väl fungerande team. Fokus ligger på medarbetarens vilja till att själv vilja lära sig och utvecklas. Resultatet blir då en självgående och välmotiverade medarbetare.

Vad är coachande ledarskap? Och var har det för fördelar? Här kommer en förklaring i korthet:

Coachande ledarskap blogginlägg

Ledaren levererar inga färdiga lösningar: I ett coachande ledarskap är det medarbetarna själva som får fokusera på sina egna problem och finna lösningar på dem. De får alltså inte en lösning levererad från sin ledare. Istället är den coachande ledarens roll att visa på vilka möjligheter som finns och de konsekvenser som kan komma av olika alternativ. Den coachande ledaren hjälper till att se problemen från olika synvinklar och på olika sätt.

Frigör potential hos medarbetaren: Ett coachande ledarskap betyder att ledaren inte levererar alla svaren, utan uppmuntrar till ett fritt tänkande. Målet är att få personalen att utvecklas och tänka själva. Det coachande ledarskapet kan leda till oanade lösningar och frigör då personalens resurser och potential.

Sparar tid för ledaren: Genom att bolla tillbaka problemen till personalen, som själva får arbeta med att finna lösningar frigörs tid för den coachande ledaren. Tid som istället kan användas till strategiskt arbete, långsiktiga planer och annat som är viktigt för verksamheten.

Hur ett samtal med en coachande ledarskapsstil kan se ut:

Medarbetaren:  ”Jag har problem med xx och vet inte hur jag ska lösa det.”
Den coachande ledaren:  ”Hur skulle du vilja lösa det?”
Medarbetaren:  ”Såhär skulle kunna vara ett sätt…”
Den coachande chefen:  ”Vilken effekt skulle det få? Finns det några andra alternativ?”
Detta är ett exempel på samtal som en coachande ledare. Testa vid nästa samtal med dina medarbetare.

Coachande ledarskap har mycket potential för både medarbetaren och ledaren. En klassisk metafor som passar i detta sammanhang är: om du ger en svältande man fisk, så har han mat för dagen. Om du lär han att fiska, har han mat för livet. Detsamma gäller dina medarbetare. Ge dem verktyg och förutsättningar för att själva lösa problem och utmaningar. Det kommer löna sig i längden.

Källa: foretagande.se
Hämtad: 2020-10-21

Scroll to Top