Alkohol och arbetsliv
– en känslig fråga det talas tyst om

En av föreläsarna på Personal & Chef 2020 var Chatarina Eriksson, HR-direktör på Systembolaget. Här berättar hon hur arbetsgivare kan stötta en anställd som dricker för mycket.

Ofta är det på jobbet som de första varningstecknen kan observeras, men varför är det så svårt att prata om alkoholmissbruk?
– För individen det berör är jobbet en stor del av vardagen. Det handlar om självkänsla, ekonomin kan påverkas och det är viktigt för människor att ingå i ett sammanhang, ha en tillhörighet, vilket kan göra att man själv inte vill lyfta problemet, säger Chatarina Eriksson, HR-direktör, Systembolaget.

Så hur går man då tillväga som arbetsgivare, kollega eller medarbetare om man misstänker att något inte står rätt till?
– I rollen som arbetsgivare finns det mycket att göra för att stötta. Om företaget har en tydlig alkoholpolicy skapar det möjlighet att tala om frågan. Chefen har ett stort ansvar för sina medarbetare, och har man pratat om frågan tidigare är det enklare att upptäcka tidiga signaler. Chefen måste också känna sig trygg med att veta vilka ledstänger som finns om hen lyfter frågan. Företaget kan också genom olika hälsofrämjande aktiviteter, exempelvis årliga enkäter, få möjlighet att skapa sig en bild över hur det ser ut i organisationen. En alkoholpolicy ska innehålla olika verktyg för att frågan ska vara lättare att ta upp.

Hur påverkas arbetsgivare och kollegor av alkoholproblem i arbetslivet?
– Det påverkar på många sätt. Den som missbrukar alkohol är ofta borta mycket, och kollegor behöver kanske täcka upp för arbetsuppgifter som inte utförs. På företagsnivå påverkar sjukfrånvaron ekonomin och eventuella arbetsplatsolyckor och produktionsbortfall är kopplade till direkta kostnader. Arbetsgruppen och arbetsmiljön påverkas negativt om det finns oro för en kollega.

Med tanke på er verksamhet, hur arbetar ni med de här frågorna?
– Väldigt många har jättestort intresse för mat och dryck och hos oss får de jobba med det de tycker om. Vi kan vara en arbetsplats med något högre risk, inköpare och butikspersonal provar produkter regelbundet för att kunna svara på kunders frågor och för att vi ska ha ett bra och kvalitetssäkrat utbud. Men vi har en tydlig alkoholpolicy och i vårt uppdrag ingår att minska alkoholens skadeverkningar.

På omsystembolaget.se hittar du mer information och svar på många frågor om alkoholens effekter. Här kan du också beställa Alkoholrapporten 2019: Alkohol och arbetsliv.

Faktaruta/Omkring tre procent av Sveriges kvinnor och sju-tio procent av männen lider av alkoholproblem. Varje år tas mer än 625 000 alkoholrelaterade sjukskrivningsdagar ut och varje vecka går 32 000 produktiva arbetstimmar förlorade på grund av bakfylla.

Text: Emelie Högberg

Scroll to Top